حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی
نوشته شده توسط : sevda

اطلاع از حدنصاب دعوت به مصاحبه و تراز قبولی آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی سال گذشته می تواند داوطلبان را برای دستیابی به نتیجه دلخواه کمک کند از این رو کارشناسان سامانه مشاوره تحصیلی هیوا با جمع آوری آخرین رتبه و تراز دعوت به مصاحبه کنکور دکترای سال های گذشته این امکان را در اختیار داوطلبان قرار می دهد تا بتوانند فرم انتخاب رشته خود را منطقی تر تکمیل نمایند .دفترچه ثبت نام آزمون دکتری شامل گروه های آزمایشی مختلف ، نام رشته ها ، ضرایب دروس و مواد امتحانی مربوط به آن ها می باشد که رشته زبان و ادبیات فارسی یکی از رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی در این دفترچه است . هم قبل از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری و هم بعد از آن ، داوطلبان رشته زبان و ادبیات فارسی می توانند از این تراز ها استفاده نمایند .


قبل از انتشار کارنامه آزمون دکتری ، داوطلبان دکتری زبان و ادبیات فارسی می توانند با دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری و پاسخنامه آزمون دکتری مربوط به رشته خود ، درصد دروس را محاسبه کرده و بعد از وارد نمودن درصد ها در نرم افزار تخمین رتبه دکتری ، تراز تقریبی خود را مشاهده کنند ، سپس با مقایسه تراز خود با تراز های ارائه شده در جدول زیر از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته دکتری ، مطلع گردند .

اما بعد از اعلام نتایج اولیه دکتری تنها کافیست داوطلبان تراز خود را که در کارنامه دکتری ، توسط سازمان سنجش محاسبه شده است ، با تراز های ارائه شده مقایسه نمایند . در ادامه نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی را آورده ایم .

 

نحوه محاسبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی

کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی هیوا با جمع آوری تعدادی از کارنامه های دکتری زبان و ادبیات فارسی سال 98 ، تحلیل اطلاعات مفید آن ها و استفاده از روش های آماری حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی را در سه بازه بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه دسته بندی کردند . نتایج بدین شرح است که هر چقدر تراز کسب شده توسط داوطلب به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی داوطلب بالاتر است . همچنین هر چقدر تراز متقاضی از محدوده خوشبینانه دورتر یا پایین تر باشد ، شانس وی برای قبولی در آن دانشگاه پایین تر است .

در جدول زیر دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . این محدوده ها از قبولی دکتری زبان و ادبیات فارسی 98 در زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری استخراج شده اند و نزدیک ترین و معتبرترین راهنما برای داوطلبان شرکت کننده در دکتری زبان و ادبیات فارسی می باشند در نتیجه ممکن است آمار قبولی های امسال کمی با سال گذشته متفاوت باشد . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری ، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشند .

حتما بخوانید: راهنمای انتخاب رشته دکتری

 

 

 

 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی

هر داوطلب می تواند با دریافت کارنامه اولیه خود در زمان اعلام نتایج اولیه دکتری از ترازی که در آزمون کتبی کسب کرده با خبر شده و مطابق با تراز قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های سراسری ، انتخاب رشته خود را انجام دهد که حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی به شرح زیر است :

 

نام دانشگاه یا موسسه نام رشته گرایش دوره ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم تراز قبولی بدبینانه   تراز قبولی منطقی   تراز قبولی خوشبینانه  
دانشگاه شهید بهشتی - تهران  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  4  - 4813 الی 4840 4616 الی 4812 4415 الی 4615
دانشگاه تربیت مدرس  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  3  - 4808 الی 4835 4611 الی 4807 4410 الی 4610
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  4  - 4808 الی 4835 4611 الی 4807 4410 الی 4610
دانشگاه تهران  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  5   - 4709 الی 4736 4512 الی 4708 4311 الی 4511
دانشگاه خوارزمی - تهران  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  6   - 4598 الی 4625 4401 الی 4597 4200 الی 4400
دانشگاه شیراز  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  3  - 4381 الی 4408 4184 الی 4380 3983 الی 4183
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  3  - 4228 الی 4255 4031 الی 4227 3830 الی 4030
دانشگاه اراک  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  7  - 4198 الی 4225 4001 الی 4197 3800 الی 4000
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران  زبان و ادبیات فارسی  ادبیات عرفانی  روزانه  4  - 4174 الی 4201 3977 الی 4173 3776 الی 3976
دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) - تهران   زبان و ادبیات فارسی  روزانه  4   - 4089 الی 4116 3892 الی 4088 3691 الی 3891
دانشگاه شیراز  زبان و ادبیات فارسی  ادبیات حماسی  روزانه  2  - 4089 الی 4116 3892 الی 4088 3691 الی 3891
دانشگاه شیراز  زبان و ادبیات فارسی  ادبیات عرفانی  روزانه  3  - 4072 الی 4099 3875 الی 4071 3674 الی 3874
دانشگاه شهید بهشتی - تهران  زبان و ادبیات فارسی  نوبت دوم  1  - 4066 الی 4093 3869 الی 4065 3668 الی 3868
دانشگاه فردوسی مشهد  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  5  - 4063 الی 4090 3866 الی 4062 3665 الی 3865
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) - قزوین   زبان و ادبیات فارسی  روزانه  1  - 4025 الی 4052 3828 الی 4024 3627 الی 3827
دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) - تهران   زبان و ادبیات فارسی  ادبیات عرفانی  روزانه  3   - 4008 الی 4035 3811 الی 4007 3610 الی 3810
دانشگاه اصفهان  زبان و ادبیات فارسی  ادبیات غنایی  روزانه  4  - 4008 الی 4035 3811 الی 4007 3610 الی 3810
دانشگاه تهران  زبان و ادبیات فارسی  نوبت دوم  2   - 3991 الی 4018 3794 الی 3990 3593 الی 3793
دانشگاه شیراز  زبان و ادبیات فارسی  ادبیات غنایی  روزانه  4  - 3988 الی 4015 3791 الی 3987 3590 الی 3790
دانشگاه اصفهان  زبان و ادبیات فارسی  ادبیات عرفانی  روزانه  5  - 3986 الی 4013 3789 الی 3985 3588 الی 3788
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) - قزوین   زبان و ادبیات فارسی  ادبیات عرفانی  روزانه  1  - 3963 الی 3990 3766 الی 3962 3565 الی 3765
دانشگاه فردوسی مشهد  زبان و ادبیات فارسی  ادبیات حماسی  روزانه  5  - 3885 الی 3912 3688 الی 3884 3487 الی 3687
دانشگاه فردوسی مشهد  زبان و ادبیات فارسی  ادبیات عرفانی  روزانه  5  - 3844 الی 3871 3647 الی 3843 3446 الی 3646
دانشگاه تبریز  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  4  - 3840 الی 3867 3643 الی 3839 3442 الی 3642
دانشگاه کاشان  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  2  - 3783 الی 3810 3586 الی 3782 3385 الی 3585
دانشگاه بوعلی سینا - همدان  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  3  - 3699 الی 3726 3502 الی 3698 3301 الی 3501
دانشگاه شهید چمران - اهواز  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  6  - 3699 الی 3726 3502 الی 3698 3301 الی 3501
دانشگاه تبریز  زبان و ادبیات فارسی  ادبیات عرفانی  روزانه  4  - 3699 الی 3726 3502 الی 3698 3301 الی 3501
دانشگاه یزد  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  4  - 3665 الی 3692 3468 الی 3664 3267 الی 3467
دانشگاه سمنان  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  6  - 3623 الی 3650 3426 الی 3622 3225 الی 3425
دانشگاه مازندران - بابلسر  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  10  - 3561 الی 3588 3364 الی 3560 3163 الی 3363
دانشگاه قم  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  5   - 3511 الی 3538 3314 الی 3510 3113 الی 3313
دانشگاه تبریز  زبان و ادبیات فارسی  ادبیات غنایی  روزانه  4  - 3501 الی 3528 3304 الی 3500 3103 الی 3303
دانشگاه زنجان  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  7  - 3469 الی 3496 3272 الی 3468 3071 الی 3271
دانشگاه رازی - کرمانشاه  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  4  - 3460 الی 3487 3263 الی 3459 3062 الی 3262
دانشگاه ارومیه  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  2  - 3441 الی 3468 3244 الی 3440 3043 الی 3243
دانشگاه لرستان - خرم آباد  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  8  - 3398 الی 3425 3201 الی 3397 3000 الی 3200
دانشگاه گیلان - رشت  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  5  - 3315 الی 3342 3118 الی 3314 2917 الی 3117
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  10  - 3246 الی 3273 3049 الی 3245 2848 الی 3048
دانشگاه ارومیه  زبان و ادبیات فارسی  ادبیات عرفانی  روزانه  2  - 3242 الی 3269 3045 الی 3241 2844 الی 3044
دانشگاه شهید باهنر - کرمان  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  5  - 3240 الی 3267 3043 الی 3239 2842 الی 3042
دانشگاه هرمزگان - بندر عباس  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  4  - 3223 الی 3250 3026 الی 3222 2825 الی 3025
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  3  - 3204 الی 3231 3007 الی 3203 2806 الی 3006
دانشگاه لرستان - خرم آباد  زبان و ادبیات فارسی  ادبیات عرفانی  روزانه  7  - 3198 الی 3225 3001 الی 3197 2800 الی 3000
دانشگاه مازندران - بابلسر  زبان و ادبیات فارسی  ادبیات عرفانی  روزانه  6  - 3198 الی 3225 3001 الی 3197 2800 الی 3000
دانشگاه یاسوج  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  8  - 3107 الی 3134 2910 الی 3106 2709 الی 2909
دانشگاه سلمان فارسی - کازرون  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  5  - 3028 الی 3055 2831 الی 3027 2630 الی 2830
دانشگاه کاشان  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  2   - 3026 الی 3053 2829 الی 3025 2628 الی 2828
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  13  - 3021 الی 3048 2824 الی 3020 2623 الی 2823
دانشگاه شهرکرد  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  5  - 3001 الی 3028 2804 الی 3000 2603 الی 2803
دانشگاه ایلام  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  6  - 2998 الی 3025 2801 الی 2997 2600 الی 2800
دانشگاه اراک  زبان و ادبیات فارسی  نوبت دوم  7  - 2998 الی 3025 2801 الی 2997 2600 الی 2800
دانشگاه شهرکرد  زبان و ادبیات فارسی  ادبیات عرفانی  روزانه  4  - 2911 الی 2938 2714 الی 2910 2513 الی 2713
دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) - تهران   زبان و ادبیات فارسی  نوبت دوم  2   - 2877 الی 2904 2680 الی 2876 2479 الی 2679
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره )  - قزوین  زبان و ادبیات فارسی  نوبت دوم  1  - 2763 الی 2790 2566 الی 2762 2365 الی 2565
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) - قزوین زبان و ادبیات فارسی  ادبیات عرفانی  نوبت دوم  1  - 2708 الی 2735 2511 الی 2707 2310 الی 2510
دانشگاه کردستان - سنندج  زبان و ادبیات فارسی  ادبیات غنایی  روزانه  4  - 2704 الی 2731 2507 الی 2703 2306 الی 2506
دانشگاه فردوسی مشهد  زبان و ادبیات فارسی  نوبت دوم  1  - 2633 الی 2660 2436 الی 2632 2235 الی 2435
دانشگاه بیرجند  زبان و ادبیات فارسی  روزانه  7  - 2598 الی 2625 2401 الی 2597 2200 الی 2400
دانشگاه بیرجند  زبان و ادبیات فارسی  ادبیات غنایی  روزانه  5  - 2598 الی 2625 2401 الی 2597 2200 الی 2400
دانشگاه اصفهان  زبان و ادبیات فارسی  ادبیات غنایی  نوبت دوم  1  - 2562 الی 2589 2365 الی 2561 2164 الی 2364
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان  زبان و ادبیات فارسی  پردیس خودگردان 13   - 2494 الی 2521 2297 الی 2493 2096 الی 2296
دانشگاه بوعلی سینا - همدان  زبان و ادبیات فارسی  نوبت دوم  1  - 2493 الی 2520 2296 الی 2492 2095 الی 2295
دانشگاه فردوسی مشهد  زبان و ادبیات فارسی  ادبیات حماسی  نوبت دوم  2  - 2443 الی 2470 2246 الی 2442 2045 الی 2245
دانشگاه کردستان - سنندج  زبان و ادبیات فارسی  ادبیات عرفانی  روزانه  5  - 2441 الی 2468 2244 الی 2440 2043 الی 2243
دانشگاه گیلان - رشت  زبان و ادبیات فارسی  نوبت دوم  3  - 2435 الی 2462 2238 الی 2434 2037 الی 2237
دانشگاه کاشان  زبان و ادبیات فارسی  نوبت دوم  1  - 2380 الی 2407 2183 الی 2379 1982 الی 2182
دانشگاه سمنان  زبان و ادبیات فارسی  نوبت دوم  5  - 2373 الی 2400 2176 الی 2372 1975 الی 2175
دانشگاه فردوسی مشهد  زبان و ادبیات فارسی  ادبیات عرفانی  نوبت دوم  2  - 2354 الی 2381 2157 الی 2353 1956 الی 2156
دانشـگاه پیام نـور اسـتان تهـران - مرکزتحصیلات تکمیلی تهران  زبان و ادبیات فارسی  پیام نور  5  - 2327 الی 2354 2130 الی 2326 1929 الی 2129
دانشگاه تبریز  زبان و ادبیات فارسی  نوبت دوم  3  - 2250 الی 2277 2053 الی 2249 1852 الی 2052
دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب زبان و ادبیات فارسی  پیام نور  5  - 2226 الی 2253 2029 الی 2225 1828 الی 2028
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل  زبان و ادبیات فارسی  نوبت دوم  2  - 2220 الی 2247 2023 الی 2219 1822 الی 2022
دانشگاه ایلام  زبان و ادبیات فارسی  نوبت دوم  3  - 2198 الی 2225 2001 الی 2197 1800 الی 2000
دانشگاه شهید چمران - اهواز  زبان و ادبیات فارسی  پردیس خودگردان 4  - 2198 الی 2225 2001 الی 2197 1800 الی 2000
دانشگاه یاسوج  زبان و ادبیات فارسی  نوبت دوم  1  - 2167 الی 2194 1970 الی 2166 1769 الی 1969
دانشگاه کاشان  زبان و ادبیات فارسی  نوبت دوم  1   - 2133 الی 2160 1936 الی 2132 1735 الی 1935
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران  زبان و ادبیات فارسی  پردیس خودگردان  - 4 2133 الی 2160 1936 الی 2132 1735 الی 1935
دانشگاه شهید باهنر - کرمان  زبان و ادبیات فارسی  نوبت دوم  3  - 2105 الی 2132 1908 الی 2104 1707 الی 1907
دانشگاه مازندران - بابلسر  زبان و ادبیات فارسی  نوبت دوم  10  - 2098 الی 2125 1901 الی 2097 1700 الی 1900
دانشگاه تبریز  زبان و ادبیات فارسی  ادبیات غنایی  نوبت دوم  3  - 2064 الی 2091 1867 الی 2063 1666 الی 1866
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خـودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران)  زبان و ادبیات فارسی  پردیس خودگردان 5  - 1999 الی 2026 1802 الی 1998 1601 الی 1801
دانشگاه مازندران - بابلسر  زبان و ادبیات فارسی  ادبیات عرفانی  نوبت دوم  6  - 1998 الی 2025 1801 الی 1997 1600 الی 1800
دانشگاه لرستان - خرم آباد  زبان و ادبیات فارسی  پردیس خودگردان 1   - 1998 الی 2025 1801 الی 1997 1600 الی 1800
دانشگاه تبریز  زبان و ادبیات فارسی  ادبیات عرفانی  نوبت دوم  3  - 1993 الی 2020 1796 الی 1992 1595 الی 1795
دانشگاه خوارزمی - تهران  زبان و ادبیات فارسی  پردیس خودگردان 6   - 1976 الی 2003 1779 الی 1975 1578 الی 1778
دانشگاه مازندران - بابلسر  زبان و ادبیات فارسی  پردیس خودگردان 10   - 1149 الی 1176 952 الی 1148 751 الی 951
دانشگاه ارومیه  زبان و ادبیات فارسی  پردیس خودگردان 2   - 777 الی 804 580 الی 776 379 الی 579
دانشگاه سمنان  زبان و ادبیات فارسی  پردیس خودگردان 5  - 364 الی 391 167 الی 363 -34 الی 166
دانشـگاه تبریز (محـل تحصیل پــردیسخودگردان ارس در جلفا)  زبان و ادبیات فارسی  پردیس خودگردان 4  - 20 الی 47 -177 الی 19 -378 الی -178

 

بیشتر بخوانید: صفر تا صد مصاحبه دکتری

راهنمای جدول :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

لازم به ذکر است که تراز های جدول بالا ، حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری هستند و اگر فردی بتواند حدنصاب یک دانشگاه را کسب کند ، به منزله قبولی وی در آن دانشگاه نمی باشد و فقط به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه خواهد شد .


اگر همچنان درباره حدنصاب و تراز قبولی دکتری زبان و ادبیات فارسی ابهامی دارید می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا بپرسید . برای این کار کافیست از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید و برای اطلاع از تمامی رخداد های این آزمون از جمله اعلام نتایج آزمون دکتری در کانال تلگرام دکتری تخصصی هیوا عضو شوید . 

در ادامه بخوانید: حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد

 

 

 
سوالات متداول

 

1- حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه سراسری در رشته زبان و ادبیات فارسی از چه طریقی اعلام می شود ؟

حدنصاب دعوت به مصاحبه کدرشته محل های رشته زبان و ادبیات فارسی از طریق کارنامه انتخاب رشته دکتری اعلام می شود .2- کسب حدنصاب و رتبه دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی به منزله پذیرفته شدن در آن کدرشته محل است ؟

خیر . کسب رتبه تعیین شده در یک کدرشته محل تنها به منزله این است که آن داوطلب می تواند در مصاحبه آن دانشگاه شرکت کند .3- حداقل حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه های سراسری رشته زبان و ادبیات فارسی چقدر است ؟

با توجه به کارنامه های موجود سامانه مشاوره تحصیلی هیوا ، کمترین تراز دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه های سراسری در رشته زبان و ادبیات فارسی 19 می باشد که در متن مقاله به صورت کامل به آن اشاره شده است .

منبع : حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی

:: بازدید از این مطلب : 37
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 31 تير 1399 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: